ข่าวกิจกรรม


ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดโดย Kyoritsu International Foundation เยี่ยมคารวะอัครราชทูต

20/01/2015

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นโดย Kyoritsu International Foundation จำนวน 5 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งอัครราชทูตฯ ได้เล่าถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่สืบต่อมายาวนาน และบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ

ทั้งนี้ การประกวดสุนทรพจน์มีขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 และกลุ่มผู้ชนะการประกวดฯ เดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2558 โดยมีกำหนดไปทัศนศึกษาที่คุซัทสึและสถานที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในกรุงโตเกียว

cimg4072cimg4074
Back to the list