ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายโตเกียวโคคุไซเยือนสถานเอกอัครราชทูต

21/01/2015

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมทั้งสิ้น 3 คนจากโรงเรียนมัธยมปลายโตเกียวโคคุไซเยือนสถานเอกอัครราชทูต โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตพบปะและสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ไทยและประเทศอื่นๆ รวมทั้งบทบาทของนักการทูต เป็นต้น

จุดประสงค์ของการเยือนสถานเอกอัครราชทูตในครั้งนี้คือเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “การศึกษาเกี่ยวกับชุมชนใกล้เคียง” วิชานานาชาติศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับชุมชนใกล้เคียงและในประเทศต่างๆ

cimg4077cimg4080

 
Back to the list