ข่าวกิจกรรม


นายกเทศมนตรีเขตโอตะ กรุงโตเกียวเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

17/02/2015

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายทะดะโยะชิ มะทสึบะระ นายกเทศมนตรีเขตโอตะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแนะนำเขตโอตะ กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นเขตที่มีอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก และมีบริษัทในเขตโอตะไปลงทุนในประเทศไทยโดยไปตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อีกทั้ง ยังมีความร่วมมือกับท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เนื่องจากเขตโอตะเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานฮาเนดะ นอกจากนี้ นายกเทศมนตรียังเชิญชวนให้ชาวไทยมาท่องเที่ยวในเขตโอตะ ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงาม และมีอนเซนสีดำซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของอนเซนในโตเกียวอีกด้วย

img_5726img_5728
Back to the list