ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยือนญี่ปุ่น

03/06/2015

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพบหารือผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2558 ในโอกาสนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว เพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านความร่วมมือเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

dsc_0616dsc_0621
dsc_0631dsc_0641
dsc_0646dsc_0652

Back to the list