ข่าวกิจกรรม


เยาวชนไทยชนะการประกวดภาพวาดที่จัดขึ้นโดย Mokichi Okada Art and Culture Foundation

10/02/2015

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 อทป. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิพย์ธัญญา วิเชียรรัมย์ นักเรียนไทยที่ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจากการจัดการประกวดนิทรรศการ แสดงผลงานศิลปะเยาวชนของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA โดยมีผู้แทนของมูลนิธิ  นาย Katsuya Yoshiro  Deputy Director-General, Mokichi Okada Art and Culture Foundation  พร้อมด้วยคณะ จากประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต คณะอาจารย์จากโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวันเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลได้มีขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ MOA เมืองอาตามิ จ. ชิซุโอกะ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีอัครรราชทูตที่ปรึกษา พรพิศ สมวงษ์ เข้าร่วมงานมอบรางวัล ทั้งนี้ การได้รับรางวัลชนะเลิศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในครั้งนี้ของเด็กหญิงทิพย์ ธัญญา วิเชียรรัมย์ ถือเป็นการเผยแพร่เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดี ของไทยในญี่ปุ่น ของเยาวชนไทยอีกครั้งหนึ่ง

2015.02.08-12015.02.08-2
img_4004img_4006

Back to the list