ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Yanaka เขต Adachi กรุงโตเกียวเยือนสถานเอกอัครราชทูต

04/03/2015

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 คนจากโรงเรียนมัธยมต้นยานากะ ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย ที่สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม เลขานุการเอก ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยในภาพรวม และความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจในประเด็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยเฉพาะประเด็นการค้าการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ และคาดหวังว่าจะได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคต

20150304_100824
20150304_110141
20150304_103558
20150304_111058
Back to the list