ข่าวกิจกรรม


คณะยุวทูตโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นขององค์กร IM Japan เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

09/03/2015

         เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย จำนวน 17 คน ที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นตามโครงการยุวทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นขององค์กร IM Japan(International Manpower Development Organization, Japan) ในโอกาสที่มาเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้กล่าวต้อนรับและบรรยายความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นที่มีมาอย่างลึกซึ้งและยาวนาน วัฒนธรรมของญี่ปุ่นซึ่งมีเอกลักษณ์คือมีทั้งความใหม่  แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงามไว้ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าประเทศญี่ปุ่นมีทรัพยากรธรรมชาติน้อย ผลิตอาหารได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค และต้องประสบกับภัยธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา แต่คนญี่ปุ่นก็ต่อสู้เอาชนะกับสิ่งเหล่านี้ได้ ญี่ปุ่นพัฒนาประเทศได้เจริญรุดหน้าไปมากจนเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกเพราะมีทรัพยากรมนุษย์เป็นกำลังที่สำคัญ  และให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงในการพัฒนาฝีมือช่าง มีการสอบวัดระดับฝีมือในทุกๆสาขา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยผลักดันให้ประเทศญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้า และในการเดินทางมาในฐานะยุวทูตฯนี้ เป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนไทยจะได้มาสัมผัสวัฒนธรรมที่ดีงามของญี่ปุ่น รวมทั้งได้มาเห็นความเจริญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีๆไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในอนาคต และใช้โอกาสนี้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักประเทศไทยดียิ่งขึ้น

20150312
Back to the list