ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ยื่นสำเนาพระราชสาส์น

12/03/2015

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าพบนาย Jun Yamazaki อธิบดีกรมพิธีการทูต เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเดินทางมารับหน้าที่ใหม่ และได้เข้าพบนาย Akitaka Saiki ปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งและพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตฯ ท่านก่อน โดยเอกอัครราชทูตฯ จะมีกำหนดทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นต่อไป เพื่อสามารถมีอำนาจเต็ม ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ในทุกด้าน

0102

 
Back to the list