ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Saruhashi เมือง Shibata จังหวัดนิกาตะเยือนสถานเอกอัครราชทูต

12/03/2015

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 คนจากโรงเรียนมัธยมต้นสารุฮาชิจากจังหวัดนิกาตะ ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย ที่สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยในภาพรวม โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย ทั้งนี้ นักเรียนทั้ง 9 คนยังมีโอกาสได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัด นิกาตะด้วย

20150312_09573320150312_100717
20150312_104457
Back to the list