ข่าวกิจกรรม


คณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฟังบรรยายจากเอกอัครราชทูต

23/03/2015

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ให้การต้อนรับและจัดการบรรยาย ในหัวข้อ “บทบาทของประเทศญี่ปุ่นที่มีผลกระทบต่อประชาคมอาเซียนและประเทศไทย” ร่วมกับนาวาอากาศเอก ปรเมษฐ์ กะสีวัฒน์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ให้แก่คณะข้าราชการและนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษานโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่น โดยวิทยากรทั้งสองท่านได้กล่าวถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลญี่ปุ่นชุดปัจจุบัน ประเด็นท้าทายของญี่ปุ่นในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นและไทยกับญี่ปุ่น และนโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่น ภายหลังการบรรยายเอกอัครราชทูตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตด้วย

dsc_0211

dsc_0173dsc_0188
dsc_0189dsc_0170
dsc_0206dsc_0220

 
Back to the list