ข่าวกิจกรรม


นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมการประชุมสหประชาชาติระดับโลกเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 (3WCDRR) ที่เมืองเซนได

13/03/2015

เมื่อวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติระดับโลกเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 (3WCDRR) ซึ่งนับเป็นการเยือนญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ของนายกรัฐมนตรีฯ หลังจากการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2558       ในระหว่างเข้าร่วมการประชุม 3WCDRR นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 เน้นเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยอาศัยประสบการณ์ของไทยจากการที่เคยเป็นทั้งประเทศที่ประสบภัยและที่ได้ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก        นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้หารือกันในระหว่างการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เช่น ความร่วมมือด้านระบบราง การพัฒนารถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การพัฒนาโครงการทวาย การเปิดตลาดสินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) และความร่วมมือด้านความมั่นคง และนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายบัน คี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาติ โดยได้ชี้แจงแผนการดำเนินการเพื่อกลับสู่ประชาธิปไตยของไทย ซึ่งเป็นไปตาม Roadmap ที่วางแผนไว้

img_6163fullsizerender
99068382ce30d98eb770adf321840c47692c12_m
Back to the list