ข่าวกิจกรรม


ผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรม กรมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพระดับต้น รุ่นที่ 2 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

26/03/2015

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558  เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว พร้อมด้วยนายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ (กงสุล) ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรม “การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพระดับต้น” รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น  โดยสถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้เชิญ นายแพทย์ซาวะดะ ทาคาชิ ผู้อำนวยการ Minatomachi Medical Center และนางวีริน ทาเคดะ ประธานเครือข่ายคนไทยในญี่ปุน (TNJ)  มาบรรยายในหัวข้อ  “คุณภาพชีวิตของคนญี่ปุ่นและคนไทยในญี่ปุ่น” ให้กับคณะ

img_1808img_1848
img_1822img_1916
Back to the list