ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น

26/03/2015

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Yasuhisa Shiozaki รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น และประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย ณ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น เพื่อทักทายภายหลังที่เข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งรัฐมนตรี Shiozaki กล่าวว่ายินดีที่ได้ต้อนรับเพื่อนเก่าอีกครั้ง โดยเอกอัครราชทูตฯ และรัฐมนตรี Shiozaki เห็นพ้องกันที่จะร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดต่อจากนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป

health
Back to the list