ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น

30/03/2015

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Hiroshi Muto รองปลัดกระทรวงที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ใหม่ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านระบบรางไทย - ญี่ปุ่น ซึ่งมีพัฒนาการมากในระยะนี้ และเห็นพ้องที่จะหารือกันอย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้ต่อไป
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้หยิบยกประเด็นที่ญี่ปุ่นห้ามสายการบินของไทยที่จะบินมาที่ญี่ปุ่นเพิ่มเที่ยวบินหรือเปลี่ยนเครื่องบิน และห้ามสายการบินเช่าเหมาลำของไทยที่จะไปที่ญี่ปุ่น ตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยขอให้ญี่ปุ่นพิจารณามีมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการไปมาหาสู่กันระหว่างนักท่องเที่ยวไทยกับญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลในเดือน เม.ย. และ พ.ค.

fullsizerender
Back to the list