ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ พบหารือที่ปรีกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

30/03/2015

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าพบหารือ ดร. Hiroto Izumi ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (ด้านเศรษฐกิจ) ณ ทำเนียบนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ใหม่ และแจ้งความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยเอกอัครราชทูตฯ และ ดร. Izumi ได้หารือกันในประเด็นเรื่องความร่วมมือระบบรางและโครงการทวาย และเห็นพ้องกันที่จะหารือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

img_6414img_6416
Back to the list