ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีส่งมอบงาน ให้แก่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมถ์

30/03/2015

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558  เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมถ์ รุ่นที่ 75  โดยมี อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา นางสาวพรพิศ สมวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ และกงสุลสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ เข้าร่วมด้วย ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสนี้ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นฯ ได้ส่งมอบงานจาก คณะกรรมการรุ่นที่ 75 สู่คณะกรรมการรุ่นที่ 76 และเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการทั้งสองชุด

img_1961img_1998
img_2001img_2005
img_2015img_2019
Back to the list