ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดโอกินาวะ

01/04/2015

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายทาเคชิ โอนากะ ผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ และนายยูกิคาซึ โคคุบะ ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดโอกินาวะ โดยได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับจังหวัดโอกินาวะในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากจังหวัดโอกินาวะมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมายาวนานกว่า 600 ปีตั้งแต่สมัยอยุธยา และมีความคล้ายคลึงกันใน หลายด้าน ซึ่งจังหวัดโอกินาวะเสนอให้รัฐบาลไทยพิจารณาส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมถึงการสถาปนาความสัมพันธ์ในลักษณะบ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัดภูเก็ตในประเทศไทยด้วย

img_6566
Back to the list