ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

31/03/2015

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายทาคิโอะ ยามาดะ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ และภริยา และเจ้าหน้าที่กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งดูแลรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการกระชับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น เป็นอย่างดีเรื่อยมา และขอความร่วมมือในระยะต่อจากนี้ไป

img_6881

fullsizerenderimg_6882

Back to the list