ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ Japan-Thailand Business Forum และ Japan-Thailand Association

03/04/2015

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Teisuke Kitayama ประธาน Japan-Thailand Business Forum และ Japan-Thailand Association และสมาชิกกลุ่ม เพื่อแสดงความขอบคุณต่อการดำเนินการที่ผ่านมาที่ช่วยสนับสนุนประเทศไทยในฐานะ Friends of Thailand และขอรับความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป

img_6620

 

 
Back to the list