ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ร่วมรับประทานอาหารกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและฝ่ายญี่ปุ่น

25/04/2015

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายโนริฮิโกะ อิชิกุโระ รองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และนายทาคิโอะ ยามาดะ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

img_7290
Back to the list