ข่าวกิจกรรม


อุปทูตร่วมงาน Hiroshima Flower Festival 2015

02/05/2015

เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2558 นายภควัต ตันสกุล อุปทูต ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองผู้มีส่วนร่วมในการจัดเทศกาล Hiroshima Flower Festival 2015 ณ โรงแรม ANA Crowne Plaza Hiroshima และเยี่ยมคูหาของสมาคมฮิโรชิมะ – ไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตให้การสนับสนุนการออกคูหาประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย Hiroshima Flower Festival 2015 เริ่มจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม นับได้ว่าจัดต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ 39 แล้ว ถือเป็นงานประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดฮิโรชิมะ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1.6 ล้านคน

img_2299img_6636
img_6666img_6638
img_6673.1img_6682
img_6711img_6712
Back to the list