ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีฉลองการนำเข้าเครื่องปรับอากาศงวดแรกของบริษัทซัยโจ เด็นกิ ในญี่ปุ่น

08/05/2015

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมพิธีฉลองการนำเข้าเครื่องปรับอากาศงวดแรกจำนวน 500 เครื่อง ของบริษัทซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล ในญี่ปุ่น ณ คลังสินค้าของบริษัท Nikken Lease Kogyo ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนนำเข้า ณ เมืองโยโกฮามา โดยบริษัทซัยโจ เด็นกิฯ ถือเป็นบริษัทของไทยบริษัทแรกที่สามารถนำเข้าเครื่องปรับอากาศที่ผลิตเองส่งเข้ามาจำหน่ายในญี่ปุ่นได้ 
เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมการตัดริบบิ้นฉลองร่วมกับนายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี ประธานกรรมการบริหารบริษัทซัยโจ เด็นกิฯ นาย Tadakatsu Sekiyama ประธานบริษัท Nikken Lease Kogyo และนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี โดยชื่นชมบริษัทซัยโจ เด็นกิฯ ที่เป็นบริษัทที่ทำการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง จนมีมาตรฐานสินค้าเป็นที่ยอมรับ โดยได้รางวัลต่าง ๆ จากภายในไทยและต่างประเทศ และถือเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยในญี่ปุ่นให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะเชื่อมโยงโอกาสให้บริษัทไทยบริษัทอื่นมีแรงบันดาลใจให้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานส่งออกไปยังญี่ปุ่น และจับคู่ธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการ

img_7648img_7645
Back to the list