ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

19/05/2015

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Minoru Kiuchi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ 
ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่าความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะความร่วมมือระบบราง โครงการทวาย และการเปิดตลาดสินค้าเกษตร โดยจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

img_8235img_8238
Back to the list