ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16

16/05/2015

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ ภายใต้หัวข้อหลักคือ “ข้าว” ภายใต้ชื่อ “Thai Festival 2015: Have a RICE Day “ เนื่องจากปีนี้เป็นโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ซึ่งพ้องกับภาษาและธรรมเนียมเรียกประเพณีการฉลองครบรอบอายุ 88 ปี ของญี่ปุ่นว่า Beiju (อ่านว่า เบจุ) ซึ่งมีอักษรคันจิแปลว่า ข้าว รวมอยู่ด้วย
ในพิธีเปิดงานในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานร่วมกับนายยะสุฮิสะ ชิโอะซากิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น และประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น-ไทย โดยมีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านของฝ่ายญี่ปุ่น เช่น นายยะสุโอะ ฟุคุดะ อดีตนายกรัฐมนตรีญึ่ปุ่น นายฮิโระยะสุ อันโดะ ประธาน Japan Foundation นายฮิโรชิ มุโตะ รองปลัดกระทรวงที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น แขกผู้มีเกียรติฝ่ายไทย เช่น ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิตร รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตไทยประจำญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีแขกมีเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน คณะทูตานุทูต รวมทั้งอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ผู้แทนระดับสูงจากภาคธุรกิจ วิชาการ และสังคมญี่ปุ่นเข้าร่วมอีกด้วย
ในปีนี้มีการออกคูหาของร้านอาหาร ร้านค้า เครื่องดื่ม และหน่วยงานต่างๆ กว่า 188 คูหา ในคูหานิทรรศการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ใช้ชื่อว่า “ข้าวกับชาวนา” มีการจัดนิทรรศการเรื่องข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว นิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการเกษตรและข้าว ข้าวและวิถีชีวิตไทย ข้าวไทยและผลิตภัณฑ์จากข้าวในตลาดโลกและญี่ปุ่น และจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวไทย หัตถกรรมจากภูมิปัญญาของเกษตรกร รวมทั้งการสาธิตของหวาน/อาหารว่างจากข้าวไทย และนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะที่เป็นประณีตศิลป์และความภาคภูมิใจของคนไทยให้ชาวต่างประเทศได้ชื่นชม 
สำหรับการแสดงในปีนี้เป็นไปด้วยความคึกคัก มีศิลปินที่มีชื่อเสียงจากไทยเข้าร่วมหลายคน เช่น มีการแสดงเพลงแจ๊สของวง The Sound of Siam การแสดงของแกงส้ม ธนทัต แก้ม วิชญาณี แกรนด์ พรรณวรท จาก The Star การแสดงจาก Neko Jump ขนมจีน กระแต-กระต่าย ลาล่า-ลูลู่ แมน มณีวรรณ บลูเบอร์รี่จากค่าย RS การแสดงหมอลำของบานเย็น รากแก่น และคณะ และการแสดงวัฒนธรรมอื่น ๆ รวมทั้งการจับสลากชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับโตเกียว - กรุงเทพฯ จากสายการบินไทย และแอร์เอเชียด้วย
ทั้งนี้ คาดว่าในปีนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณกว่า 300,000 คน

wnt_9931wnt_9956
wnt_0101wnt_0110
img_2165wnt_0393
img_2652img_2777
dsc02947dsc02949
wnt_2603wnt_4626
img_2877img_2883

Back to the list