ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Moniwadai เมือง Sendai เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

20/05/2015

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Moniwadai เมือง Sendai จังหวัด Miyagi จำนวน 6 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับต่างชาติ โดยนักเรียนได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษาได้ตอบคำถามนักเรียนในหลายประเด็น เช่น อาหารไทยและ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นต้น

img_4975img_4978
img_4980img_4981

 
Back to the list