ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ แถลงข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย

15/05/2015

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำญี่ปุ่น (The Foreign Correspondents Club of Japan: FCCJ) โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ นโยบายทางการทูตของไทย รวมทั้งโอกาสการลงทุนในไทย

img_7841img_7842

Back to the list