ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่น

20/05/2015

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับ Japan-Thailand Business Forum (JTBF) เชิญศาสตราจารย์ Akira Kojima Trustee & Visiting Professor of GRIPS ( National Graduate Institute for policy Studies )  and Adjacent professor of Ritsumeikan University (Kyoto) มาบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่น ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงาน

picture2
picture3
picture1
picture4

Back to the list