ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา

23/05/2015

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 13 ที่สวนสาธารณะปราสาทโอซากา โดยมีกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ นครนาโกย่า ผู้แทนจังหวัดโอซากา และผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศเข้าร่วมด้วย ภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรมไทย 4 ภาค และการออกร้านขายอาหารไทยกว่า 60 ร้าน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1 แสนคน

fullsizerender
fullsizerender
fullsizerender
Back to the list