ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.ชิบะ

24/05/2015

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางเยือน จ.ชิบะ โดยมีนายเคนซาคุ โมริตะ ผู้ว่าราชการ จ.ชิบะ และภริยา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
นายโมริตะและภริยา ได้พาเอกอัครราชทูตฯ และภริยาชมสวนสาธารณะ Makuhari Kaihin ซึ่งเป็นสวนสาธารณะประจำจังหวัดและแนะนำวิธีการชงชาแบบดั้งเดิม
จากนั้น นายโมริตะและภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ โดยเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นผลผลิตของจังหวัดฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ และนายโมริตะ ได้หารือกันในหลายประเด็น โดยเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นในด้านการแลกเปลี่ยนเยาวชน การประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตร การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว

img_8465
img_8489img_8502
img_8504img_8532

Back to the list