ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางเยือนญี่ปุ่น

27/05/2015

เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 พลเอกประจิน จั่นตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ เพื่อหารือกับนาย Akihiro Ohta รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism: MLIT) เกี่ยวกับความร่วมมือด้านระบบรางไทย - ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเข้าร่วมด้วย
รัฐมนตรีของทั้งสองยังได้ลงนามในบันทึกว่าด้วยความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation) ด้านระบบราง ซึ่งระบุถึงความร่วมมือระหว่างกันในการใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านรถไฟของญี่ปุ่นในการพัฒนารถไฟเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ในรูปแบบรถไฟความเร็วสูง และเส้นระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) (กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ / กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ / กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-แหลงฉบัง และเส้นทางอื่นที่อาจร่วมมือกันได้ในอนาคต โดยญี่ปุ่นจะเร่งทำการศึกษาการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยหารือกันในระดับเจ้าหน้าที่และระดับสูงอย่างใกล้ชิดต่อไป
นอกจากนี้ ในวันที่ 28 พ.ค. รัฐมนตรีฯ ได้เดินทางไปยัง Japan Transport Engineering Company (JTREC) เพื่อดูความคืบหน้าของการผลิตตู้รถไฟสายสีม่วงของไทย ซึ่งญี่ปุ่นคาดว่าจะส่งมอบตู้รถไฟได้ภายในเดือนตุลาคม 2557 และเริ่มทดลองวิ่งในวันที่ 5 ธ.ค. 2558 ก่อนที่จะเริ่มเปิดบริการในช่วงปีหน้า และยังได้ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซนรุ่น E7 แลดูงาน control center ของบริษัท JR East ด้วย

img_8574
img_8576img_8575
img_8577
img_8587

Back to the list