ข่าวกิจกรรม


คณะนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารบก เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

28/05/2015

เมื่อวันที่28 พฤษภาคม 2558 พล.ต.ถกลเกียรติ นวลยง รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการบกได้นำคณะเจ้าหน้าที่และนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารบก รวม55คน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงโตเกียว และรับฟังบรรยายสรุปหัวข้อภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม การเมืองญี่ปุ่น รวมทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยและญี่ปุ่น โดยเอกอัครราชทูตฯและนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษาเป็นผู้บรรยายสรุปแก่คณะ

1

2    3
Back to the list