ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นโทโก จังหวัดไอจิ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

02/06/2015

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นโทโก เมืองโทโก จังหวัดไอจิ จำนวน 7 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับต่างประเทศ ในกิจกรรมทัศนศึกษาโตเกียว โดยนักเรียนได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ได้ตอบคำถามนักเรียนในหลายประเด็น เช่น อากาศไทย อาหารไทยและวัดไทย เป็นต้น

img_5117img_5119
img_5120img_5122
Back to the list