ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการแข่งขัน ACT Bowling 2015

06/06/2015

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ACT Bowling 2015 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) โดยในปีนี้สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียฯ เป็นเจ้าภาพ
จากการแข่งขัน 3 เกม ผู้เล่นของสถานเอกอัครราชทูตไทย ได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัล Challenge Thophy รางวัลชนะเลิศประเทศทีม รางวัลประเภทบุคคลคะแนนรวมสูงสุด รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลเพศชาย และรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลเพศหญิง

img_8921img_8923
img_8938img_8941
img_8954img_8957
img_8958img_8970
Back to the list