ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในงานวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าพุทธรังษี

31/05/2015

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2015 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในงานวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยไทยประจำกรุงโตเกียวพร้อมครอบครัว และชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการถวายปัจจัยในส่วนของทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว เป็นจำนวนเงิน 416,950 เยน เพื่อสมทบทุนในการบูรณะวัด ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยในวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาด้วย

pic2

pic1pic3
pic4pic5


Back to the list