ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูต เดินทางเยือนวัดปากน้ำญี่ปุ่น

11/06/2015

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายภควัต ตันสกุล อุปทูต และนายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ กงสุล ได้เดินทางไปเยี่ยมและเข้ากราบนมัสการพระภิกษุที่ประจำอยู่ ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น และได้ถวายเพลพระภิกษุจำนวน 6 รูปที่ประจำอยู่ ณ วัดดังกล่าวด้วย

pic2pic1
pic3pic4

Back to the list