ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสมาชิกมิตรภาพรัฐสภาแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น

17/06/2015

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ฯ ได้รับเชิญโดยกลุ่มสมาชิกมิตรภาพรัฐสภาแม่โขง-ญี่ปุ่น ให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อกล่าวคำปราศรัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทยใน ปัจจุบัน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับการเมืองไทย สถานการณ์เศรษฐกิจไทย และแนวทางที่ไทยจะสามารถร่วมมือกับญี่ปุ่นได้ในอนาคตเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขงทั้งนี้ กลุ่มมิตรภาพฯ มีกำหนดที่จะจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงที่เข้าร่วมการประชุม Mekong-Japan Summit ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

img_6065img_6067
Back to the list