ข่าวกิจกรรม


งานเทศกาลไทยในนาโงย่า 2015

20/06/2015

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทยในนาโงยา ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้น ณ สวนสาธารณะฮิซายะโดริ เมืองนาโงย่า จังหวัดไอจิ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา นำโดยบริษัท ยามาโมริ จำกัด โดยมีสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การสนับสนุน เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงานร่วมกับแขกผู้มีเกียรติฝ่ายญี่ปุ่น อาทิ ประธานบริษัท ยามาโมริ จำกัด และผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอ และนายกเทศมนตรี นาโงยา ในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดนิทรรศการเรื่องข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวรวมทั้งการสาธิตและจำน่ายขนมไทยจากข้าวไทยนอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยในจังหวัดไอจิ และพื้นที่ใกล้เคียงในการทำหนังสือเดินทาง เอกสารด้านทะเบียนราษฎร์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลและอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านแรงงานและการประกอบอาชีพในญี่ปุ่นจากสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นภายในงานมีร้านออกคูหาจำหน่ายอาหารไทย สินค้าไทย 60 ร้าน และการออกคูหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการบินไทย เป็นต้น นับเป็นงานเทศกาลไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจไม่น้อยไปกว่างานเทศกาลไทย ณ สวนโยโยงิ กรุงโตเกียว และโอซากา

dsc_2598dsc_2609
dsc_2618dsc_2625
dsc_2631img_5255
img_5300img_5303
img_5306img_5310
img_5323img_5329
Back to the list