ข่าวกิจกรรม


คณะนักเรียนตัวแทนวารสาร International School Network News เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

10/08/2015

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 คณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติซึ่งเป็นตัวแทนวารสาร International School Network News เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ พร้อมภริยา โดยได้ขอสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง อาทิ สังคมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา และสิทธิสตรีในไทย เพื่อนำไปเผยแพร่ในวารสารข้างต้น ทั้งนี้ หลังจากการสัมภาษณ์ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารไทยเพื่อแนะนำอาหารไทยแก่คณะนักเรียนด้วย

img_0183img_0184
img_0186img_0188
Back to the list