ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ พบหารือประธาน JETRO

26/06/2015

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้พบหารือนาย Hiroyuki Ishige ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จักในโอกาสที่รับตำแหน่งใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

img_9188

Back to the list