ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ครั้งที่ 3

27/06/2015

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น ณ สวนสาธารณะโคโตได เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 โดยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได นำโดยเทศบาลเมืองเซนไดและหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองเซนได และได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ในด้านต่างๆ รวมทั้งร่วมออกคูหาเผยแพร่สินค้าและวัฒนธรรมของไทย        

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงานร่วมกับแขกผู้มีเกียรติฝ่ายญี่ปุ่น อาทิ นางเอมิโกะ โอคุยามะ นายกเทศมนตรีเมืองเซนได และนายโทชิฮิโระ ชิมิสึ ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวรวมทั้งการสาธิตและจำหน่ายขนมไทยจากข้าวไทย นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อให้คำปรึกษาแก่คนไทยในจังหวัดมิยากิและพื้นที่ใกล้เคียง        

กิจกรรมในงานปีนี้ คูหาของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มไทยรวมถึงร้านขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับไทยรวมทั้งหมด 48 คูหา นอกจากนี้ยังมีคูหาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง. กรุงโตเกียว อีกด้วย โดยประเมินในเบื้องต้นว่ามีผู้ร่วมงานประมาณ 35,000-40,000 คน นับเป็นงานเทศกาลไทยในประเทศญี่ปุ่นอีกงานหนึ่งที่ได้รับความสนใจไม่น้อยจากชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเมืองเซนไดและจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาค

dsc_2682
dsc_2677
dsc_2667dsc_2692
dsc_2703dsc_2732
1435557643538
1435557629809
14355576371641435558100523
1435557622140
dsc_2771

Back to the list