ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาโคยามะได

06/07/2015

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญจากโรงเรียนประถมศึกษาโคยามะได เขตชินากาวะ กรุงโตเกียว เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 48 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาหารของโรงเรียน ในโอกาสนี้ นายภัควัต ตันสกุล อัครราชทูต รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยในช่วงระหว่างรับประทานกลางวัน นักเรียนและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มีการถามตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารและวัฒนธรรมไทย เป็นต้น

img_6004img_6007
img_6011img_6013
img_6030img_6034
Back to the list