ข่าวกิจกรรม


นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 7

02/07/2015

เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแม่โขง-ญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว โดยได้มีการหารือถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในด้านต่างๆนอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่ประกาศจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งย้ำประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ ทั้งการพัฒนาความเชื่อมโยงและพื้นที่ชายแดน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนั้น ไทยและญี่ปุ่นได้หารือในประเด็นความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร เพื่อขยายการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยมาในญี่ปุ่น โดยเฉพาะสินค้าที่ไทยมีศักยภาพและญี่ปุ่นมีความต้องการในตลาดสูง เช่น เนื้อสุกรแปรรูป น้ำตาลดิบ แป้ง และผลไม้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือร่วมกันภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสองฝ่ายยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายตกลงจะจัดทำเอกสารความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรรวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือในการจับคู่ทางธุรกิจด้วย

img_9300img_9303
img_9308img_9337
img_9354img_9379

img_9377
Back to the list