ข่าวกิจกรรม


คณาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

14/07/2015

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 คณาจารย์และนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 35 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อดูงานด้านผังเมือง ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดโอกาสให้คณะเข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

dsc_0852dsc_0865
dsc_0872dsc_0876
dsc_0881dsc_0895
Back to the list