ข่าวกิจกรรม


นักเรียนจากโรงเรียน Kanda Jogakuen Junior & Senior High School เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

15/07/2015

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน Kanda Jogakuen Junior & Senior High School จำนวน 4 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว โดยมีเจ้าหน้าที่สถานทูตให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยในภาพรวม โดยนักเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงสนใจเกี่ยวกับ อาหารไทย เครื่องแต่งกาย การเดินทางในประเทศไทย เป็นต้น

img_6138img_6140
img_6145img_6147

 
Back to the list