ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีส่งมอบบานไม้ประดับมุกญี่ปุ่น ระหว่างวัดราชประดิษฐ สถิตมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ Tokyo National Research Institute for Cultural Properties (TNRICP)

23/07/2015

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบบานไม้ประดับมุกญี่ปุ่น 2 ชิ้น ระหว่าง วิหารหลวง วัดราชประดิษฐฯ และสถาบันวิจัยทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว (Tokyo National Research Institute for Cultural Properties -TNRICP) ตามโครงการอนุรักษ์บานไม้ประดับมุกญี่ปุ่น วิหารหลวง วัดราชประดิษฐฯ

อนึ่ง บานไม้ประดับมุกญี่ปุ่นในวัดราชประดิษฐฯ เป็นงานศิลปะลงรักประดับมุกลวดลายศิลปกรรมแบบญี่ปุ่นสกุลช่าง เมืองนางาซากิ ที่รัชกาลที่ 4 ทรงนำเข้าจากญี่ปุ่น เพื่อประดับชั้นในของบานประตู และหน้าต่างของพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐฯ มีอายุประมาณ 150 ปี เป็นวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ และปัจจุบันเป็นงานศิลปะที่หายากในญี่ปุ่น เนื่องจากส่วนใหญ่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันค้นพบในวัดราชประดิษฐฯ กว่า 100 ชิ้น แต่ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชำรุดเสียหาย และไม่สามารถซ่อมแซมได้โดยช่างในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2556 ได้ทำการส่งมอบบานไม้ประดับมุกให้แก่ TNRICP เพื่อทำการวิจัยหาวิธีซ่อมแซม รวมทั้งบูรณะให้กลับมีสภาพใกล้เคียงเดิม

s__14368773s__14368772s__14368779
s__14368775s__14368776s__14368777
Back to the list