ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตกัมพูชาและภริยา

23/07/2015

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายฮอร์ โมนิรัฐ เอกอัครราชทูตกัมพูชา และภริยา เนื่องในโอกาสครบวาระประจำการ โดยภายในงานมีเอกอัครราชทูตต่างประเทศหลายประเทศ และผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย

img_0076img_0081

img_0083
Back to the list