ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

28/07/2015

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประชาชนชาวไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวอนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดสมุดลงนามเพื่อให้ประชาชนชาวไทย เดินทางมาลงนามถวายพระพรได้ตลอดทั้งวัน

dsc_0990dsc_0958
dsc_0968dsc_0970
dsc_0977IMG_9717
dsc_1056DSC_1058

dsc_0993
Back to the list