ข่าวกิจกรรม


เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานเลี้ยงโครงการYazaki Summer Camp 2015

28/07/2015

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เจ้าหน้าที่ด้านวัฒนธรรมจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงโครงการ Yazaki Summer Camp 2015 ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดชิสึโอกะ โดยบริษัท Yazaki Cooperation เป็นผู้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น และเชิญเยาวชนจากประเทศต่างๆรวม 369 คนจาก 35 ประเทศเข้าร่วม เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมทั้งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเยาวชนประเทศอื่นๆด้วย

img_8296img_8313
img_8314img_8316
Back to the list