ข่าวกิจกรรม


ประธาน JTA และ JTBF จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งในญี่ปุ่น

29/07/2015

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีนาย Teisuke Kitayama ประธาน Japan-Thailand Business Forum และ Japan-Thailand Association เป็นเจ้าภาพ เพื่อต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งในญี่ปุ่น 

นาย Kitayama ได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ และย้ำถึงบทบาทของ Japan-Thailand Business Forum และ Japan-Thailand Association ในการร่วมมือส่งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตได้กล่าวขอบคุณนาย Kitayama พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่ม ต่อการดำเนินการที่ผ่านมาที่ช่วยสนับสนุนประเทศไทยและขอรับความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป

img_0100

img_0102img_0103

Back to the list