ข่าวกิจกรรม


เยาวชนจากโครงการ Little Ambassador Summer Program เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

30/07/2015

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เยาวชนจากโครงการ Little Ambassador Summer Program จำนวน 29 คนพร้อมผู้ปกครอง เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับและตอบคำถามเยาวชนในหลายประเด็น อาทิ อาหารไทย ภูมิอากาศไทย บ้านเรือนไทย เป็นต้น นอกจากนี้ เยาวชน 6 คนจากโครงการดังกล่าวยังได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงความสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยในเรื่องต่าง ๆ อีกด้วย
Back to the list